Razni certifikati i nagrade potvrda su uspješnog poslovanja i vrhunske kvalitete proizvoda

Kvaliteta

Briga za kvalitetnu izradu proizvoda vidljima je u svim aspektima poslovanja i djelovanja Požgaj Grupe, a najviše se očituje kroz:

  • nabavu kvalitetne sirovine – prvenstveno drva, ali i ostalih repromaterijala
  • visoku razinu kontrole u proizvodnim procesima
  • stalnoj nadogradnji i modernizaciji tehnologije i strojnog parka
  • educiranim i iskusnim djelatnicima
  • standardiziranim korektivnim i preventivnim mjerama
  • stalnim učenjem i usavršavanjem na svim razinama
  • periodičnim ispitivanjem zadovoljstva kupaca.

Naši proizvodi zadovoljavaju sve važeće europske norme (EN), a osim što su njihova svojstva ispitana i potvrđena u akreditiranim laboratorijima, svojevrsna potvrda tome je i njihov uspješni dugogodišnji plasman na tržišta mnogih europskih i drugih zemalja diljem svijeta.

Certifikati

2007. godine tvrtki je dodijeljeno pravo uporabe znaka „Hrvatska kvaliteta – Croatian Quality“. Znakom se označavaju proizvodi koji po svim svojim značajkama, koje uključuju sastav, dizajn, te ergonomske i ekološke kriterije, zadovoljavaju visoke svjetske standarde. Oznaka je dodijeljena linijama proizvoda Pavone, kolekcija dvoslojnog gotovog parketa, i Morello, kolekcija troslojnog gotovog parketa, proizvedenim od domadih vrsta drva, uglavnom ariš, bukva, hrast, jasen, javor, bagrem i orah.

Naši proizvodi zadovoljavaju sve standarde sigurnosti u zaštiti zdravlja i imovine i skrbi o okolišu, te zaštite javnog interesa u skladu s europskim normama .

Članice Požgaj grupe svoj ugled grade na stavu da je proizvođač u potpunosti odgovoran za svoj proizvod, što uključuje i porijeklo materijala od kojih je izrađen. Stoga sva domaća drvna masa koja se koristi u proizvodnji parketa ima FSC® certifikat – oznaku koja potvrđuje da korišteno drvo dolazi iz šuma gospodarenih po principu održivog razvoja. FSC® je akronim engleskog naziva Vijeća za nadzor šuma (eng. The Forest Stewardship Council®). FSC® je međunarodna neprofitna organizacija s brojnim dionicima koja promovira odgovorno gospodarenje šumama. Svoje ciljeve postiže postavljanjem standarda, nezavisnim certificiranjem i označavanjem proizvoda i ambalaže. Putem FSC® programa i globalno prihvaćenih standarda promovira se implementacija društveno korisnog, ekološki odgovornog i ekonomski održivog gospodarenja šumama. FSC® je osnovan 1993. godine uz potporu nevladinih ekoloških udruga kao što su: Greenpeace, World Wildlife Fund i FERN. Pravilno označavanje FSC® certifikatima daje potrošačima mogućnost odabira proizvoda društveno i ekološki odgovornog šumarstva.

Real wood oznaka je dodijeljena samo članovima FEP-a , navodeći da su njihovi proizvodi izrađeni od prirodnog drva .

Ova oznaka pomaže potrošačima razlikovati proizvode izrađene od stvarnog drveta i proizvoda od umjetnog materijala koji oponaša drvo.