MISIJA

Zadovoljiti potrebe naših dionika u sadašnjosti i budućnosti, poštivanjem društvene, okolišne i ekonomske dimenzije održivog razvoja

Misija usklađena sa principima održivog razvoja je proizašla iz prvotne misije koja glasi: “Graditi i održavati dugoročne odnose s klijentima i potrošačima nudeći im jedinstvene inovativne proizvode i usluge prilagođene njihovim individualnim potrebama. Poslovanje je usmjereno postavljanju novih tržišnih trendova, temeljenih na ekonomskoj stabilnosti i stalnom razvoju.”

VIZIJA

Održivo oplemenjivati životni i radni prostor

Vizija proizlazi iz namjere da Požgaj grupa bude moderna, inovativna i učinkovita međunarodna tvrtka. Vlastitim znanjem razvijamo prepoznatljivu i priznatu marku, koja de i poduzećima i institucijama, te naravno privatnim klijentima predstavljati sinonim za kvalitetna i djelotvorna rješenja.