Kvalitetni drveni briketi proizvode se od sušenih, prirodno čistih drvenih ostataka bez dodavanja veznih sredstava. Osim energetske uštede, drveni briketi su i ekološki podobna sirovina.

Kontakt:

Salon Zagreb

Mob: 01-660-8843

Salon Varaždin

Mob: 042-210-555

Salon Osijek

Mob: 031-544-030

Voditeljica prodaje drvenog briketa:

Sandra Ciler, mail: sciler@pozgaj.com