Širinske ploče

Širinske ploče sastoje se od lamela masivnoga drva koje su međusobno slijepljene po širini. Lamele nisu spajane po dužini, a njihova širina varira između 60 i 120 mm. Ploče širine 1210 mm odnosno 1220 mm najčešće se koriste za izradu masivnoga namještaja.

Karakteristike:

Asortiman:

Karakteristike gazišta:

Širinske ploče širine 650 mm koriste se za izradu gazišta (iz jednog komada ploče dobivaju se dva gazišta standardne širine).

Asortiman gazišta:

Sortiranja:

A strana: Lamele su sortirane po boji tako da se postigne homogena slika drva. Načelno nisu dozvoljeni bjelika, kern, kvržice te pukotine. Tehnički ispravne.
B strana: Lamele nisu sortirane po boji, dozvoljena pojedinačna bjelika, sitne kvržice, bez grešaka na površini.
C strana: „Baumarkt“ kvaliteta bez zahtjeva u boji. Tehnički ispravne.

Drvo je prirodni proizvod. Zbog toga uzorak jedne ploče ne može biti mjerodavan za cijelu isporuku. Jedna ploča može poslužiti isključivo kao primjer. Moguća su odstupanja od uzorka u boji i strukturi.

Na temelju karakterističnih svojstava drva, sortiranje kod isporuka može varirati. Varijacije u boji su tipična svojstva drva kao prirodnog materijala, koja mogu varirati od drva do drva. To također vrijedi i za obojene površine, budući da će bajc i pigmenti u boji dati različite tonove boje s obzirom na strukturu drveta.