Ključ uspjeha Požgaj Grupe su kompetentni, profesionalni, poduzetni i kreativni djelatnici koji su u svakom trenutku spremni pružiti svoj doprinos za dobrobit kompanije te uložiti dodatan trud i vrijeme za postizanje što boljih rezultata i odnosa s partnerima – kupcima i dobavljačima. Nadalje Vam predstavljamo vodeće djelatnike Požgaj Grupe u pojedinim sektorima i odjelima. Obratite im se s povjerenjem!

NIKOLA POŽGAJ

GENERALNI DIREKTOR
Tel. 042/406-601
nikola.pozgaj@pozgaj.com

Prodaja

Odjel ino-prodaje

SANDRA CILER HORVAT

VODITELJICA INO-PRODAJE 
MASIVNIH PLOČA
Tel. 042/406-610
sciler@pozgaj.com

NATALIJA MARJANČIĆ

VODITELJICA INO-PRODAJE 
PARKETA I NAMJEŠTAJA
Tel. 042/406-652
nmarjancic@pozgaj.com

TANJA SATONČIĆ

ADMINISTRATOR 
INO-PRODAJE PLOČA
Tel. 042/406-611
tsatoncic@pozgaj.com
Goran Petrović

GORAN PETROVIĆ

ADMINISTRATOR INO-PRODAJE 
PARKETA I NAMJEŠTAJA
Tel. 042/406-652
gpetrovic@pozgaj.com

KATARINA LUKIĆ

ADMINISTRATOR INO-PRODAJE 
PARKETA I NAMJEŠTAJA
Tel. 042/406-652
klukic@pozgaj.com

Odjel tuzemne prodaje

EMINA HRVIĆ

PRODAJA - SALON ZAGREB
Tel. 01/660-8843
ehrvic@pozgaj.com

NIKOLINA JAVOR

BRAND MANAGER ZA NAMJEŠTAJ
Tel. 01/660-8843
njavor@pozgaj.com

ŽELJKO BREŠKI

PRODAJA - SALON VARAŽDIN
Tel. 042/210-555
zbreski@pozgaj.com

DAVOR TADIĆ

PRODAJA - SALON SPLIT
Tel. 021/656-530
dtadic@pozgaj.com
Ivan Vucak

IVAN VUČAK

PRODAJA - SALON SPLIT
Tel. 021/656-530
ivucak@pozgaj.com

ZORICA ŠEPAROVIĆ

PRODAJA - SALON SPLIT
Tel. 021/656-530
zseparovic@pozgaj.com

ELIZABETA ĐORDIĆ

PRODAJA - SALON OSIJEK
Tel. 031/544-030
edordic@pozgaj.com

IVANA MATKOVIĆ

PRODAJA REZANE GRAĐE
(LOKACIJA BELOVAR)
imatkovic@pozgaj.com

Proizvodnja

IVAN POŽGAJ

TEHNIČKI DIREKTOR
Tel. 042/406-603
ivan@pozgaj.com

MARIJAN RADOŠ

VODITELJ LOKACIJE
DONJI MIHOLJAC 
(PILANSKI BIZNIS)
mrados@pozgaj.com

SUZANA SREDIĆ

VODITELJ LOKACIJE BELOVAR
(PILANSKI BIZNIS)
Tel. 01/2020-121
ssredic@pozgaj.com

DOMINIK POŽGAJ

VODITELJ 
PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA
dominik@pozgaj.com

MARIO LEVATIĆ

VODITELJ ODJELA
KONTROLE KVALITETE
mario.levatic@pozgaj.com

NIKOLA IVANČIĆ

VODITELJ SKLADIŠTA 
VELIKI BUKOVEC
nikola.ivancic@pozgaj.com

Financije i računovodstvo

DANIJEL BENČIĆ

VODITELJ ODJELA 
FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA
Tel. 042/406-641
dbencic@pozgaj.com
Branka Gereci

Branka Gereci

RAČUNOVODSTVO
MASSIVE PANELS d.o.o.
Tel. 042/406-644
bgereci@pozgaj.com
Katarina Povijac

KATARINA POVIJAČ

RAČUNOVODSTVO
MASSIVE PANELS d.o.o.
Tel. 042/406-643
kpovijac@pozgaj.com
Karmen Turek

KARMEN TUREK

RAČUNOVODSTVO
T.C. POŽGAJ - drvo u grad. d.o.o.
Tel. 042/406-645
kturek@pozgaj.com

DEJANA ŠTIMAC

RAČUNOVODSTVO
MASSIVE WOOD d.o.o.
Tel. 031/620-020
dejana.stimac@pozgaj.com

RENATA PAVIN

RAČUNOVODSTVO
MASSIVE FURNITURE d.o.o.
Tel. 031/633-191
rpavin@pozgaj.com

Ostali sektori i odjeli

Ivana Miokovic

IVANA MIOKOVIĆ

VODITELJ LJUDSKIH RESURSA

Tel. 042/406-600
imiokovic@pozgaj.com

MARIO TRIPLAT

VODITELJ
ODJELA NABAVE
Tel. 042/406-631
mario.triplat@pozgaj.com

IVANA ČREPINKO

REFERENTICA U
ODJELU NABAVE
Tel. 042/406-632
icrepinko@pozgaj.com

MARKO POŽGAJ

VODITELJ ODJELA 
DRVENIH KUĆA
Tel. 042/406-630
mpozgaj@pozgaj.com

STJEPAN KOVAČEK

VODITELJ ODJELA OPĆIH 
POSLOVA, ZAŠTITE I SIGURNOSTI
Tel. 042/406-651
skovacek@pozgaj.com

MARKO ŽUGEC

VODITELJ
IT ODJELA
Tel. 042/406-672
mzugec@pozgaj.com