Drveni pod MORELLO RICCO sastoji se od 5 mm pokrovnog sloja jasena, 5 mm srednjeg sloja jasena i 5 mm podložnog sloja od jasena. Ukupna debljina iznosi 20 mm.

Dostupan je u veličini 20x300x2000-3000 mm.

Standardno se proizvodi sa zaobljenim rubovima (tzv. fazom).
Daske se međusobno spajaju pomoću utora i pera.
Pogodan je za postavu na podno grijanje.

Dostupan je isključivo u sortiranju Classic i površinskoj obradi BIJELO ULJENO .

Certificiran je kao FSC 100% proizvod, što znači da je u cijelosti proizveden od FSC-certificirane sirovine.

Više informacija o FSC certifikatu…