SELECT

Prirodna i ujednačena boja drveta. Dozvoljene su zdrave kvrge i kvrge u boji drveta, promjera do 30mm, te crne zatvorene kvržice u promjeru do 10mm.

NATUR

Dozvoljena je prirodna diskoloracija drveta. Dozvoljene su zdrave kvrge (bez limita), te kitane kvrge do 30 mm promjera (tamnosmeđi kit). Također, dozvoljena je mala rubna bjelika u širini do 10 mm i u maksimalnoj dužini od 500 mm u 13% ukupne količine.

Dozvoljene su čeone raspukline sa jedne strane daske do max. 5 mm širine te dužine od 400 mm.

RUSTIK

Dozvoljene su prirodne greške drveta te disokoloracija istoga (bez limita). Bjelika je dozvoljena u širini od 20 mm i max. dužini od 500 mm, u 13% ukupnoj količini.