Ovaj tjedan izdan je prvi korporativni katalog Požgaj Grupe. Katalog je prvenstveno izrađen za potrebe prezentacije Grupe prema partnerima svih vrsta: kupcima, dobavljačima, bankama, potencijalnim investitorima, državnim institucijama i drugim zainteresiranim stranama.

Katalog je osmišljen kao sveobuhvatni prikaz djelovanja, proizvodnje i proizvoda naše grupacije na 40-tak stranica, a podijeljen je na tri dijela:
1) O POŽGAJ GRUPI – uvodni dio koji govori o razvoju i povijesti te Požgaj Grupi danas
2) PROIZVODNJA – dio u kojem je predstavljeno šest proizvodnih pogona Požgaj Grupe
3) PROIZVODI – dio u kojem su predstavljeni glavni proizvodi i usluge Požgaj Grupe.

Kako bismo i na kroz svoje marketinško djelovanje pridonijeli očuvanju okoliša i šuma, katalog je štampan na 100% recikliranom papiru. Dostupan je na hrvatskom i engleskom jeziku.
Vizualno je katalog vrlo jednostavan, kako i priliči jednom korporativnom dokumentu, a poveznica koja se provlači kroz čitav katalog je kućna zelena boja – boja kocke sadržane u logu Požgaj
Grupe.

S obzirom da katalog sadrži promjenjive podatke, i s obzirom na organske promjene koje se relativno brzo događaju u svim velikim sistemima poput Požgaj Grupe, predviđeno je da se katalog sadržajno ažurira i ponovno izdaje barem svake druge godine, kako bismo partnerima prezentirali aktualnu sliku naše grupacije.