Kvalitetni drveni briketi proizvode se od sušenih, prirodno čistih drvenih ostataka bez dodavanja veznih sredstava. Osim energetske uštede, drveni briketi su i ekološki podobna sirovina.

Kontakt:

Željko Breški

Mob. 098-232-151

zbreski@pozgaj.com