Požgaj Grupa je moderna, inovativna međunarodna kompanija sa primarnom proizvodnjom višeslojnih parketa, seljačkog poda i masivnih ploča za industriju namještaja. Unutar Požgaj Grupe djeluje više poduzeća članica – Požgaj d.o.o., Kupres d.o.o., Drvo Vrhovine d.o.o., Drvna Industrija Bohor d.o.o., koje se međusobno nadopunjuju, te tako zajedno u sinergiji stvaraju lepezu proizvoda. Bitno je napomenuti da je Požgaj Grupa, svojom vrhunskom kvalitetom proizvoda, stekla ugled čije je ime poznato i priznato na području Europske Unije i šire.

Stekavši ugled čije je ime poznato i priznato, Požgaj Grupa svoju poslovnu orijentiranost usmjerava na kupce i njihove zahtjeve. Kako bismo ispunili njihove zahtjeve Požgaj Grupa unutar svojih članica modernizira svoj sustav proizvodnje. Zahvaljujući investicijama i modernizaciji, cjelokupni proces proizvodnje odvija se prema najvišim standardima kvalitete.

Uz jasnu orijentiranost grupe, za ostvarivanje poslovnih ciljeva od presudnog su značaja kompetentni i motivirani djelatnici. Uz već navedenu moderniziranu proizvodnju u dijelu tehnologije, ključ uspjeha Požgaj Grupe su profesionalni, poduzetni i kreativni djelatnici koji su u svakom trenutku spremni pružiti svoj doprinos za dobrobit kompanije, te uložiti dodatan trud i vrijeme za postizanje što boljih rezultata.

Požgaj Grupa trenutno zapošljava više od  700 djelatnika, čiji broj kontinuirano raste.

2010 - 300 - zaposlenih
2011 - 280 - zaposlenih
2012 - 350 - zaposlenih
2013 - 480 - zaposlenih
2014 - 700 - zaposlenih

Požgaj Grupa vodi se vizijom da sa svim kompetentnostima koje trenutno posjeduje postane regionalno vodeća grupa za proizvodnju parketa i masivnih ploča za industriju namještaja, što namjerava postići misijom da gradi i održi već postignute dugoročne odnose sa klijentima i potrošačima, kojima nudi jedinstvene inovativne proizvode i usluge prilagođene njihovim individualnim potrebama.