Drvo Vrhovine d.o.o.

Senjska 60
53223 Vrhovine
tel: +385 53 775003
fax: +385 53 775003