klijenti

Ne proizvodimo kako bismo imali klijente.
Imamo klijente kako bismo proizvodili za njih.